Σχέδιο ΔΕΗ

Συμπεριλαμβάνετε η επίσκεψη στον χώρο σας για την διεξαγωγή των απαιτούμενων μετρήσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης  δήλωσης  .

Η προσφορά ισχύει μόνο για κατοικίες , και  καταστήματα εώς 100τμ