ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αν και προσφέρουμε ένα μεγάλο πλήθος υπηρεσιών παρακάτω σας παραθέτουμε τις υπηρεσίες που πραγματικά μας ξεχωρίζουν απο τον ανταγωνισμό.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ELECTROKINISI παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" για τις βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνοντας τη μελέτη και κατασκευή. Η εμπειρία μας στον τομέα των ηλεκτρολογικών έργων εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση και τη σωστή, αποδοτική και

οικονομική λειτουργία αυτής.

Η εταιρία μας στις κατασκευές της πληρεί τις προϋποθέσεις ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας με βάση τον κανονισμό του ΕΛ.Ο.Τ. HD 384. Το έργο σας διεκπεραιώνεται από ειδικευμένο προσωπικό και παραδίδεται μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος.

Με την εφαρμογή των παραπάνω η ELECTROKINISI μπορεί να προσφέρει μεγάλες περιόδους εγγύησης και παράλληλα να έχει εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό βλαβών στις εγκαταστάσεις που έχει παραδώσει και συντηρεί.