Εργο: Καλωδίωση συστημάτος αυτόματης μεταφοράς προιόντων .

Διασυνδέσεις plc 

Διασυνδέσεις οργάνων