Εργο: Κατασκεύη νέας πτέρυγας στο Ιπποκράτειο  νοσοκομείο θεσσαλονίκης .

Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων 

Δομημένη καλωδίωση 

Εγκατάσταση τοποθέτηση συστήματος κλήσης αδελφής